פניית העמותה אל משרד הבריאות בדבר פטור מהסדרי בחירה

20/09/2014

העמותה למושתלי כבד בישראל

 Liver Transplentees' Association

עמותה רשומה מס. 580236271

ספטמבר 2014

לכבוד

גב' רויטל טופר-חבר טוב

סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח ושב"ן

משרד הבריאות

 

הנדון: הסדרי בחירה - התייחסות להמלצות וועדת גרמן
לעניין מחלות קשות ורשימת פרוצדורות רפואיות הפטורות מהגבלות של הסדרי בחירה

רקע

1.      מושתלי כבד וחולים במחלות כבד כרוניות מוגדרים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כחולים כרונים ולא כחולים ב"מחלות קשות".

2.   משרד הבריאות כלל ברשימת המצבים הרפואיים שבהם אין להפר את הרצף הטיפולי ללא כל קשר להסדר הבחירה את המעקב של מושתלי איברים,

3.   בשנת 2004 הוציא ד"ר יצחק ברלוביץ,  משנה למנכ"ל משרד הבריאות וראש המינהל דאז חוזר למנהלי האגפים הרפואיים בקופות החולים לפיו, יש לאפשר למושתלי כבד לבצע את בדיקות המעקב בבתי החולים בהם הושתלו, ובמקרה וההשתלה בוצעה בחו"ל המשך המעקב ייעשה בבית החולים בו טופלו בטרם ההשתלה.

כיום

·         ההוראות משנת 2004 – אינן נשמרות. יש קושי בקבלת טופסי 17 לבדיקות במרפאות המעקב בבתי החולים..

 

·         מושתלי כבד מופנים לבדיקות מסוימות בבתי חולים שונים משיקולים זרים לרפואה.

 

·         מועמדים להשתלה ומושתלים לא תמיד מטופלים במרפאות ייעודיות.

 

לא תתכן שליטה כמעט מוחלטת של קופות החולים בהפניית מועמדים ומושתלי כבד המבוטחים אצלן לבתי החולים שלהן.

 

מועמדים להשתלה ומושתלי כבד הינם חולים מורכבים הדורשים אבחון ,טיפול ומעקב ממושך במרפאות ייעודיות של בתי החולים, אשר להן מרכז השתלות.
מרפאות מומחים אלה הן היחידות המסוגלות לתת מענה לצרכים היחודיים של חולים אלה.

 

משום כך, אנו מציעים לכלול את המועמדים להשתלת כבד ומושתלי הכבד תחת ההגדרה של "מחלות קשות" ולחילופין לפטור אותם מ"הסדרי הבחירה" .

 

בנוסף, המלצותינו הן :    

  

 

1.      חולה במחלת כבד כרונית העלולה להביאו למצב הדורש השתלה יופנה לבית חולים המבצע השתלות לפי בחירתו. על הרופא המטפל לכוונו ולהציג בפניו את האופציות הקיימות.

 

2.      החולה יהיה במעקב  שוטף בבית החולים שבחר בכל מהלך מחלתו, הן לפני, במהלך ולאחר השתלת כבד. הוא יוכל לעבור לבית חולים/רופא המתמחה בנושא אם ברצונו בכך.

 

3.      יש לאפשר למועמד להשתלת כבד/מושתל כבד לקבל את כל הטיפולים והמעקבים הנדרשים לכל מגוון צרכיו בבית החולים בו הוא מטופל. במדיה וירצה אחרת יוכל לבחור במסגרת הבחירה החופשית מקום טיפול בהתייחס לבעיה רפואית ספציפית.

 

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

שרה שומוביץ-וקסלר, יו"ר

 

 

העתק:

 

מר שמוליק בן יעקב – מנכ"ל האגודה לזכויות החולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------

ת.ד. 32178, תל-אביב 61321

טל.  03-5441640    www.livertrans.org.il      contact@livertrans.org.il

הדפסשלח לחבר