הנושאים העיקריים שהועלו בפגישה המשותפת של מנהלי ארגונים ועמותות חולים עם מנכ

28/07/2014

סיכוםמפגש של מנהלי ארגונים ועמותות חולים עם מנכ"ל משרד הבריאות , פרופ' ארנון אפק וצוות הנהלת משרדו.

המפגש התקיים ביום שני 28/7/14 ביוזמת האגודה לזכויות החולה.

מטרות המפגש היו :

1. ·היכרות הדדית, הצגת הבעיות המשותפות לכלל החולים והקשיים במערכת הבריאות מנקודת מבט החולים,

2. ·הצעות לשת"פ עם משרד הבריאות ודיון על תפקיד ומעורבות ארגוני החולים בפעילות מערכת הבריאות, והקשר עם משרד הבריאות.

כל עמותת חולים התבקשה להכין מסמך ובו תיאור מתומצת של הארגון והבעיות העיקריות שקיימות לחולים אותו הארגון מייצג.

להלן הנושאים שהועלו ע"י ארגוני החולים שהשתתפו בפגישה:

1.   תוספת תקציב לסל הבריאות – דרישות לתוספת תרופות וטכנולוגיות מחייבות דיון בועדת הסל. ללא תקציב ריאלי, אין סיכוי שיתווספו לסל.

2.   קידום הבריאות/רפואה מונעת – הסברה, בדיקות גנטיות, גילוי מוקדם וחינוך לבריאות.

3.  צורך בטיפול במרפאה – אין מספיק מרפאות, לא הגדירו את סל השירותים במרפאות. נדרשת התחייבות לכל בעל מקצוע במרפאה.ההצעה היא לתת מעטפת טיפול.

4 . השתתפות עצמית – החולים מממנים 7% מתקציב קופות החולים באמצעות השתתפות עצמית שהפכה להיות מס חולים.

5.  הסדרי בחירה -  הקופות  לא מפרסמות ומיישמות את הסדרי הבחירה  כנדרש על פי התקנות וחוזר המשרד, לא מפרסמות את זכאות המבוטח לבחור את מקום קבלת הטיפול.

6.  שרותים בפריפריה/מרחק נסיעה.

7.  כח אדם רפואי – תקנים והכשרה.

8.  סיוע במימוש ותמיכה בחולים.

9.  תור המתנה ארוך לקבלת טיפול.

10. השקעה במחקר.

11. רצף טיפולי.

12.שב"ן- שרותי בריאות נוספים – הוספת שירותים נדרשים.

13.הסכמה מדעת – הצגת חלופות.

 

 

 

הדפסשלח לחבר