על המדף- "מהכבד אל הקל" -רשימת כתבות

עמותת מושתלי כבד מפיקה ומפיצה חומר עזר ומידע בנושאים שונים רלבנטיים לאוכלוסיית חולים במחלות כבד, מועמדים להשתלת כבד ומושתלי כבד:
בטאון העמותה "מהכבד אל הקל", עלוני מידע»  ועוד.

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל"
בטאון העמותה הכולל מגוון חידושים רפואיים, מאמרים שונים, פרסומים, דיווחים והודעות.
הבטאון נשלח לחברי העמותה באופן קבוע.
חברי העמותה המעוניינים במאמר מסוים מתוך הבטאונים או בטאון מסויים יפנו אל העמותה.   
כותרות הנושאים והמאמרים המופיעים בבטאונים מתפרסמים להלן.

בטאון "מהכבד אל הקל" מס' 2 ,יוני 98

בטאון "מהכבד אל הקל" מס' 1 ,פברואר 97

 Previous Page