על המדף- "מהכבד אל הקל" -רשימת כתבות

עמותת מושתלי כבד מפיקה ומפיצה חומר עזר ומידע בנושאים שונים רלבנטיים לאוכלוסיית חולים במחלות כבד, מועמדים להשתלת כבד ומושתלי כבד:
בטאון העמותה "מהכבד אל הקל", עלוני מידע»  ועוד.

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל"
בטאון העמותה הכולל מגוון חידושים רפואיים, מאמרים שונים, פרסומים, דיווחים והודעות.
הבטאון נשלח לחברי העמותה באופן קבוע.
חברי העמותה המעוניינים במאמר מסוים מתוך הבטאונים או בטאון מסויים יפנו אל העמותה.   
כותרות הנושאים והמאמרים המופיעים בבטאונים מתפרסמים להלן.

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל" מס. 11, נובמבר 2008

בטאון "מהכבד אל הקל" מס. 10,אוקטובר 2007

בטאון "מהכבד אל הקל" מס. 9 , אוקטובר 2006

בטאון "מהכבד אל הקל" מס. 8 , נובמבר 2005

בטאון "מהכבד אל הקל" מס. 7 ,אוקטובר 2004

בטאון "מהכבד אל הקל" מס. 6 ,אוקטובר 2003

בטאון "מהכבד אל הקל" מס' 5 ,יוני 2002

בטאון "מהכבד אל הקל" מס' 4 ,מרץ 2001

בטאון "מהכבד אל הקל" מס' 3 ,נובמבר 99

 Previous Page Next Page