הקווים המנחים לטיפולי שיניים למועמדים להשתלה ומושתלים

28/02/2017

בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (סעיף 13) נקבע כי כל תושב זכאי לטיפולי שיניים וחניכיים אם הם מהווים שלב הכרחי ומציל חיים עפ"י קביעה רפואית.

מושתלי איברים או מח עצם המקבלים טיפול תרופתי למניעת דחיית השתל הם אוכלוסייה בסיכון גבוה לחלות במחלות זיהומיות סיסטמיות.

זיהומים בחלל הפה עלולים להיות המקור למחלות אלה.מניעת מצבים אלה ע"י אבחנה מוקדמת וסילוק מוקדי הזיהום הינה טיפול הכרחי ומציל חיים.

על כן, פורטו בחוזר מינהל הרפואה - משרד הבריאות מיום 14 בפברואר 2010 הקווים המנחים והטיפולים שינתנו במסגרת סל הבריאות למועמדים להשתלה ולמושתלי איברים.

פירוט הטיפולים:

סל השירותים למועמדים להשתלת איבר כולל-

טיפולי משמר:

·         בדיקה ותכנית טיפול כולל צילומים.

·         סילוק מוקדי עששת ושחזור השן.

·         טיפולי שורש כולל חידוש.

·         עקירות שיניים שלא ניתנות לטיפול משמר.

·         הסרת אבנית ורובד, הדרכה להיגיינה אורלית, שטיפות פה עם חומרים אנטי בקטריאליים ופלואורידציה.

·         תרופות להקטנת אוכלוסיית החיידקים בכיסי החניכיים.

·         לא כולל פעולות פריודונטיות כירורגיות ואורתודונטיה.

 

סל השירותים בשנתיים הראשונות לאחר ההשתלה –

·         עזרה ראשונה במקרה הצורך.

·         בקורת כל 6 חדשים.

·         סילוק רקמה דלקתית וגורמים מגרים כגון אבנית ופלאק.

·         שטיפות אנטיספטיות ופלואורידציה.

·         הדרכות להיגיינה אורלית.

 

להלן הנחיות קופות החולים  כפי שהתקבלו בעמותה -

הנחיות קופת חולים  כללית*-

א.      המבוטח יקבל דף מידע בבי"ח או במרפאת האם שלו.

ב.      לפני התחלת טיפולי שיניים על המבוטח לבקש מהרופא המטפל בבית החולים או במרפאת האם

למלא את הפרטים המופיעים בטופס שבדף המידע שקיבל וזאת לצורך קבלת אישור לטיפולי שיניים.

ג.       הטופס יישלח ע"י מרפאת האם לבקר שיניים ארצי – לבדיקת זכאותו של המבוטח לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות.

ד.      האישור להתחלת טיפול השיניים יינתן למבוטח ע"י מרפאת האם.

ה.      לאחר קבלת האישור להתחלת טיפולי השיניים, באפשרות המבוטח לקבל את מסגרת קבלת טיפולי השיניים.

 

במידה והמבוטח יחליט לקבל את טיפולי השיניים במרפאת "כללית סמייל" – במקרה זה לא יחוייב בתשלום עבור טיפולי השיניים הכלולים בסל השירותים עפ"י חוק בריאות ממלכתי.

יחד עם זאת באפשרות המבוטח לקבל טיפולי שיניים בכל מרפאה אחרת עפ"י בחירתו – במקרה זה יהיה זכאי המבוטח להחזרים עבור טיפולי השיניים הכלולים בסל השירותים

עפ"י חוק בריאות ממלכתי בגובה המחיר הנהוג במרפאות "כללית סמייל" וזאת לאחר גמר הטיפולים (לצורך קבלת ההחזר על המבוטח לגשת למרפאת האם).

* מתוך מכתבה של ד"ר אורית יעקובסון, סמנכ"ל ראש חטיבת קהילה, שרותי בריאות

  כללית אל העמותה .

הנחיות קופת חולים מכבי*

אישור תכנית הטיפול לחולים מועמדים להשתלה או שעברו השתלת איבר :

§         למבצעים את  תכנית הטיפול  ב-מכבידנט- תכנית הטיפול
במכבידנט תועבר על ידי מכבידנט ישירות אל הגורם המוסמך במכבי  לקבלת אישורו.

                     לטיפול המתבצע במכבידנט – ללא השתתפות עצמית מצד החבר.

§         למבצעים את תכנית הטיפול בבית חולים או במרפאה פרטית – יש לקבל אישור מראש ממכבי לתכנית הטיפול. לשם כך יש לפנות למשרד הסניף עם מכתב רפואי ובו יצויין את היות המבוטח מועמד להשתלה או סיכום רפואי בדבר ההשתלה שכבר בוצעה.

לטיפול המתבצע במרפאת שיניים בבית חולים או במרפאות שיניים פרטיות – החבר ישלם את מלוא העלות במרפאה ויקבל החזר בסניף עד תקרה של תעריף מכבי במחירון מכבידנט. לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד הסניף עם קבלה וחשבונית מקוריות.

* מתוך מכתבה של גב' גילה סעדיה, נציבת פניות הציבור, קופת חולים מכבי  אל העמותה.

הדפסשלח לחבר