*עדכון – הישג משמעותי בהגנה על זכויות החברים –

27/10/2016

לכבוד

שר הבריאות – ח"כ הרב יעקב ליצמן

שלום רב,

  הנדון: סירוב "שירותי בריאות כללית" לספק למושתלים  "אדבגרף" הכלולה בסל התרופות

1.      על מנת למנוע חשש לדחיית השתל כגורם זר לגוף, מושתלי כבד וכליה נדרשים לטיפול יומיומי בתכשיר אימונוסופרסיבי המדכא את פעילות מערכת החיסון..

2.      במציאות הישראלית, בה קיים מחסור גדול בתרומות איברים, יש חשיבות קריטית לטיפול זה כדי למנוע אובדן של שתל.

3.      התכשיר האימונוסופרסיבי העיקרי שנמצא כיום בשימוש בישראל הוא טקרולימוס, המוכר בשם המסחרי "פרוגרף". המושתל נדרש לקחת אותו בתדירות של פעמיים ביום, בזמנים  קבועים בהפרש של 12 שעות, כאשר יש לנטר את רמת התרופה בדם בתדירות קבועה ולהתאים את המינון בהתאם.

4.      בשנת 2015 נרשם בישראל התכשיר "אדבגרף" Advagraf המהווה תצורה חדשה של "פרוגרף". מדובר באותו חומר פעיל, עם נתוני יעילות ובטיחות זהים, אך לאדבגרף יתרון משמעותי על פני פרוגרף בזכות מנגנון פעולה של שחרור מושהה המאפשר למטופל לקחת את התרופה רק פעם אחת ביום ולשמור על רמה קבועה של טקרולימוס בדם.

5.      מאחר ש"פרוגרף" כבר כלול בסל התרופות בישראל, נכלל "אדבגרף" אוטומטית בסל על בסיס עקרון צמ"ח - בהתאם למדיניות שנקבעה במשרד הבריאות, צורות חוזק ומתן תכשירים במסגרת סל שירותי הבריאות אינן מוגבלות בהכרח לדרך המתן שרשומה בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) התשנ"ה - 1995 . לאור זאת, על התרופה להינתן במסגרת הסל בהתאם לפרקטיקה הרפואית המקובלת ובכפוף לשיקול הדעת הרפואי בכל מקרה פרטני.

6.      חרף הקונצנזוס המקצועי סביב היתרונות במתן "אדבגרף" על פני "פרוגרף", "שירותי בריאות כללית" מנצלת לרעה את העובדה שמשרד הבריאות מאפשר לה להפעיל שיקול דעת פרטני בנוגע לתרופות שאושרו ע"פ עקרון צמ"ח, והיא אינה מאשרת למושתלים טיפול ב"אדבגרף".

7.      סירוב קופת החולים לאשר למושתלים "אדבגרף" מגדיל את הסיכון לאבדן מיותר של איברים מושתלים על רקע אי היענות לטיפול – ידוע כי אי הענות לתכשירים אימונוסופרסיביים היא אחד מגורמי הסיכון המובילים לאבדן השתל בתקופה מאוחרת לאחר ניתוח ההשתלה.  שכיחות תופעת אי היענות לטיפול במושתלי כליה מדווחת בשיעורים של  15-55%. מנגד, הוכח מחקרית שהקטנת מספר הנטילות של התרופה ביממה, כפי שמאפשר הטיפול באדבגרף, משפרת את ההיענות לטיפול ואף מעלה את פוטנציאל שרידות השתל לטווח ארוך.

8.      מושתלים המבוטחים ב"כללית" פנו אלינו בתלונה שהם מופלים לרעה ואינם מקבלים את הטיפול המיטבי למרות שהוא כלול בסל התרופות.

9.      המושתלים עלולים לשלם את המחיר בבריאותם, מערכת הבריאות משלמת לחינם עלות כלכלית מיותרת כתוצאה מחזרת מטופלים לטיפולי דיאליזה יקרים, השתלות חוזרות וכיו"ב.

10. לאור האמור לעיל, אנו נציגי עמותות מושתלי האיברים דורשים ממשרד הבריאות לוודא כי קופות החולים יאשרו באופן גורף מתן "אדבגרף" למושתלי איברים מתוקף הכללתו בסל התרופות.  

בכבוד רב,

אבי אברהם                                                                           שרה שומוביץ וקסלר

יו"ר העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות                     יו"ר העמותה למושתלי כבדהדפסשלח לחבר