ועדה ציבורית ממליצה למשרד הבריאות: לבטל את הגיל המרבי לקבלת איברים להשתלה

8/01/2014

ועדה ציבורית ממליצה למשרד הבריאות:
לבטל את הגיל המרבי לקבלת איברים להשתלה

 

הועדה הציבורית בראשותו של ד"ר אייל כתבן, שדנה בסוגיה,  הגישה המלצותיה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו וליו"ר ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות, פרופ' רפי ביאר.

 

הוועדה המליצה פה אחד לבטל את הנוהל במסגרתו נקבעו גילאי מקסימום לכניסה לרשימת המועמדים להשתלות בישראל. המלצות הוועדה הוגשו למנכ"ל משרד הבריאות וליו"ר ועדת ההיגוי, ואם תתקבלנה, הרי שבכך יוסרו המגבלות הגילאיות על כניסה לרשימת המועמדים להשתלה.

כמו כן  המליצה הוועדה כי הגיל לא ישמש בנוסחת ההקצאה למעט כשיש לכך הצדקה רפואית עניינית. עם זאת, עמדת המיעוט בוועדה הציגה השקפה ולפיה הגיל ישמש בנוסחת ההקצאה, בשיטת ניקוד וזכאות הפוחתת בצורה מתונה ככל שהמטופל מבוגר יותר.

 

לפני כחצי שנה מינה מנכ"ל משרד הבריאות ועדה ציבורית לבחינת שאלת הגיל כקריטריון להשתלות איברים בישראל. עד כה, נקבעו בנהלים גילאי מקסימום לנתרמים (בהתאם לאיברים השונים). הועדה התבקשה לבחון האם מדדי הגיל עומדים בקנה המידה הרפואי, המשפטי והאתי או שיש לשנותם או לבטלם. הועדה סיימה את עבודתה והגישה את המלצותיה.

 

הדפסשלח לחבר