קידום תרומות איברים מן המת

28/11/2013

העמותה למושתלי כבד בישראל

 Liver Transplentees' Association

עמותה רשומה מס. 580236271

20 בנובמבר 2013

 

לכבוד

פרופ' דינה בן יהודה

יו"ר הועדה לקידום תרומות מן המת

מנהלת המחלקה להמטולוגיה, ביה"ח הדסה עין כרם

ירושלים

 

שלום רב,

 

בשם חברי  הנהלת העמותה ובשמי מבקשת להודות לך על זימון נציגינו לישיבת  הועדה לקידום תרומות איברים מן המת, שהתקיימה ב- 14 בנובמבר 2013.

להלן מסמך העמותה למשותלי כבד המתאר בקצרה את המצב הקיים כיום ואת המלצותינו לקידום תרומות איברים.

 

קידום תרומות איברים מן  המת –

המלצות העמותה למושתלי כבד  בישראל

 

תופעת המחסור באיברים להשתלה נובעת בין היתר, מהסיבות  הבאות –

 

  1. החקיקה הקיימת בישראל שמשאירה את ההחלטה המעשית למשפחה.
  2. תפיסות באוכלוסייה - תפיסות דתיות, אמונות טפלות וכדומה.
  3. מודעות בלתי מספקת בקרב הציבור , חוסר ידע וחוסר אמון במערכת הרפואית. (חשש שרופאים ימהרו ליטול איברים להשתלה  מחולים החתומים על כרטיס תורם),

 

זה כ- 20 שנה  הסכמת המשפחות לתרומת איברים מן המת נעה סביב  50%. מצב זה אינו עונה על הביקוש ההולך וגובר של מועמדים להשתלה אשר חייהם  תלויים בקבלת האיבר .

מבלי להיכנס לסיבות ולמרות כל המאמצים שנעשו ונעשים ע"י כל הצוותים המעורבים , ברור כי המודל הקיים במדינת ישראל של חתימה על כרטיס אדי באופן אקטיבי  לא הוכיח את עצמו . מכיוון שרוב האוכלוסייה אינה חתומה על כרטיס אדי אין לנו הערכה אמיתית של פוטנציאל התרומות.

 

להלן המלצות העמותה למושתלי כבד לקידום תרומות מן המת:

 

  • שינוי החקיקה  הקיימת במדינת ישראל

המודל הקיים כיום במדינת ישראל הוא מודל "ההסכמה מדעת" OPT IN - -  אזרח מסכים מראש לתרומת איבריו באופן אקטיבי  (חתימהׁ על כרטיס תורם) וגם אם הוא מחזיק ברשותו כרטיס אדי ונפטר, תרומת האיברים תהיה בהסכמת בני משפחתו.

מודל "הנחת ההסכמה"-  OPT OUT   מודל הקיים במדינות מסויימות (אוסטריה, איטליה, בלגיה, נורבגיה , ספרד ,שוודיה וכו) - אזרח ייחשב כתורם פוטנציאלי כל עוד הוא לא הודיע אחרת, בדומה למה שנעשה בספרד ובמקומות אחרים. בשתי השיטות, המשפחה נשאלת לגבי הסכמתה לתרומה.

מודל  "חובת הבחירה" (mandated choice)- כל אדם שנרשם לקבלת רישיון נהיגה מחויב לתת תשובה לשאלה אם כן או לא (קיים בארה"ב).

המלצתנו

 לאור הרקע החברתי, תרבותי, דתי של האוכלוסייה בישראל העמותה מציעה לאמץ את מודל "חובת הבחירה"( choice   mandated), לפיו כל אזרח יהיה מחוייב להשיב בטופס אם הוא מסכים או אינו מסכים לתרומת איבריו. חובת  המענה תיעשה בכל נקודת קשר בין האזרח לרשויות: משרד הפנים ,תחבורה,ביטוח לאומי,  לשכת הגיוס וכו'
אשר לסוגיית הסכמת המשפחה- המלצתנו לעבור מהשיטה הנהוגה כיום לפיה, נדרשת הסכמת המשפחה לתרומת איברים גם אם הנפטר נתן הסכמתו לכך למצב בו תידרש חתימת המשפחה (מדרגה ראשונה בלבד) רק אם היא מסרבת לקיים את החלטת  הנפטר.

 

  • הסברה

      אין ספק שקיימת עלייה במודעות הציבור לתרומת איברים אך מאידך קיים חוסר ידע 

      לגבי מושגים והליכים רפואיים.

      המלצתנו

א.      קמפיין נרחב להסברת שינוי  מודל תרומת איברים.

ב.      הסברה נרחבת ומתמשכת במערכת החינוך, צבא וכלל הציבור שתשלב הגברת המודעות ושיפור הידע בנושא תרומות והשתלות איברים, תוך חיזוק האמון במערכת הרפואית,הסבר מושגים רפואיים (ההבדלים בין מי שמת מוות מוחי לבין "צמח") ראיית תרומת איברים כביטוח הדדי, ערבות הדדית וכהתנהגות נורמטיבית המצופה מכל אזרח.

ג.       הקצאת תקציב שנתי יעודי לצורך הסברה נרחבת ולאורך זמן.

 

§        תמריץ למשפחות תורמות איברים מן המת

 חוק השתלות איברים, התשס"ח- 2008 קובע פיצוי לתורם מן החי כאשר המטרה להגן על התורם, הן מבחינה רפואית-בריאותית והן מהבחינה הכלכלית – אובדן השתכרות, החזרים בגין הבראה, החזרים בגין טיפולים פסיכולוגים, החזר עבור ביטוח חיים. הכוונה הייתה לא לתת פיצוי גבוה על מנת שהפיצוי לא יהווה תמריץ לקבלת ההחלטה לתרום.

סעיף 26 לחוק הנ"ל מאפשר גם  מתן הטבות ותגמולים לבני משפחות שנתנו את הסכמתן בפועל לתרומת איבר מן המת.

המלצתנו

א.      הסדרת מתן הטבות למשפחות תורמות איברים מן המת -

     כ- הטבות בביטוח בריאות, ביטוח חיים או הקלות במס באמצעות מנגנון מסודר

     הן לכיסוי הוצאות ועוד.. והן  כמחווה למשפחה.      

            ב. לוודא שהתגמול שייקבע והמחוות שיונהגו יובאו לידיעת כלל הציבור.

   

 אנו מניחים שנושאים רפואיים אינם נכללים במנדט הועדה לקידום תרומות איברים מן  המת,  אך אנו מוצאים לנכון לציינם:

 

  • בדיקת אפשרות הנצלת איברים ממוות לבבי.
  • הסברה וקידום השתלות כבד מן החי כהשלמה לתרומות מן המת.

 

הננו מבקשים להדגיש כי כל שינוי  שייקבע הינו בעצם תהליך מתמשך שאת תוצאותיו נראה בעוד זמן רב. לכן,  יש לעשות כל שנדרש להגיע להסכמים עם מדינות אחרות במטרה לאפשר השתלות מצילות חיים בתחומן, תוך שמירה על כללי אמנת איסטנבול.

 

 

בכבוד רב,

 

בשם חברי הנהלת העמותה

שרה שומוביץ-וקסלר, יו"ר

 

העתק: ד"ר תמר אשכנזי

          מנהלת המרכז הלאומי להשתלות

          משרד הבריאות

 

 

 

 

-------------------------------------------

ת.ד. 32178, תל-אביב 61321

     טל.  03-5441640 www.livertrans.org.ill   contact@livertrans.org.i

 

הדפסשלח לחבר