הסדרי בחירה בין נותני השירותים

19/06/2011

הסדרי בחירה בין נותני שירותים

 (הועבר אלינו באדיבות שמוליק/האגודה לזכויות החולה)

לאחר פעילות מתמשכת של קבוצת ארגונים (האגודה לזכויות החולה + האגודה לזכויות האזרח + "מזור" - המכללה למנהל, בי"ס למשפטים), שכללה בין היתר, הכנת הצעת חוק ולאחר מכן הצעה לשינוי התקנות , החליט משרד הבריאות לפעול באמצעות הוצאת חוזר סמנכ"ל לפיקוח על הקופות לגבי יישום תקנות ביטוח בריאות ממלכתי הסדרי בחירה בין נותני שירותים

רצ"ב קישור -       http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4047&itemID=4273

 החוזר מסדיר מספר נקודות עיקריות כלהלן:

א.       דירוג בין נותני השירותים - לא ייקבע דירוג או סדרי עדיפות בהפניה לבתיה"ח (בין מטעמים של מיצוי קיבולת ובין מכל טעם אחר) והתור לקביעת השירות יהיה תלוי בתור הממתינים לשירות בביה"ח שבחר המבוטח ולא בשיקולי הקופה.

ב.       דרישות לאישור לפי סוג שירות ולא לספק - הדרישה להפניית רופא (או כל אישור נוסף של בעל תפקיד מקצועי בקופה) תעשה ביחס לשירות ולא ביחס לספק, ולא תקבע דרישת הפניה מיוחדת לנותן שירות מסוים.

ג.        פרסום מרפואת חוץ בהסדר – קופ"ח תפרט בהסדר הבחירה שלה את מרפאות החוץ היועצות הכלולות בהסדר.

ד.       רצף טיפולי – הוגדרו רשימה של טיפולים בהם הקופה חייבת ברצף טיפולי

ה.      יידוע פרטני של מבוטחים – טרם הנפקת טופס ההתחייבות באחריות הגורם בקופה המנפיק את טופס ההתחייבות ליידע את המבוטח ביחס לספקי השרות מתוכם הוא רשאי לבחור במסגרת הסדרי הבחירה הנהוגים בקופה

 

הדפסשלח לחבר