עדכון קווים מנחים לטיפולי שיניים למושתלי איברים

3/04/2011

מרץ 2011

 

לכבוד

ד"ר רוני גמזו

מנכ"ל משרד הבריאות

 

א.נ.,

 

הנדון: עדכון קווים מנחים לטיפולי שיניים למושתלי איברים

חולים המועמדים להשתלת איבר וחולים שעברו השתלה חשופים לזיהום מסכן חיים כתוצאה מהטיפול האימונוסופרסיבי שהם מקבלים. משרד הבריאות הכיר בסיכון הגבוה שנשקף לחולים אלו כתוצאה מזיהומים בחלל הפה ובהתאם נקבע בחוזר מינהל רפואה מס' 6/2010 קווים מנחים לטיפולי שיניים להם זכאים חולים בתקופה החל מהיותם מוגדרים כמועמדים להשתלה ועד לתום שנתיים לאחר ההשתלה.

אנו כעמותות המייצגות את מושתלי הכליה ומושתלי הכבד בישראל, מברכים על עצם פרסום החוזר האמור, אך לצערנו הזכויות המפורטות בן כוללות טיפולים משמרים בלבד שהם בבחינת "טיפולים קוסמטיים" שאינם נותנים מענה מספק ויעיל לבעיות השיניים החריפות השכיחות בקרב המושתלים. לדוגמא,מנסיוננו, מועמדים להשתלת כליה אשר עברו טיפולי דיאליזה ממושכים סובלים עפ"י רוב מפגיעה קשה ובלתי הפיכה בשינים המצריכה טיפולים כירורגים משקמים לרבות מבנים ותותבות אשר אינם כלולים בחוזר. כמו גם חולים העתידים לעבור השתלת כבד לאחר שנים רבות של מחלת כבד כרונית. בהיבט זה אוכלוסיית המושתלים מקופחת בזכויות בהשוואה לטיפולי השיניים המגיעים לחולים אונקולוגיים במסגרת סל הבריאות.

בעייה נוספת היא הגבלת משך הזכאות עד לתום שנתיים מההשתלה. מתלונות מושתלים, מתברר, כי מרבית הבעיות המצריכות טיפולים משמרים ומשקמים מופיעות דווקא לאחר תקופה ארוכה יותר של נטילת התרופות האימונוסופרסיביות. נוכח האמור בהעדר כיסוי העלויות במסגרת סל הבריאות, חולים רבים אינם יכולים לשאת בנטל העלויות הגבוהות של טיפולים אלו.  

לאור האמור לעיל אנו מבקשים התערבותך בנושא לצורך בחינה מחודשת של הקווים המנחים לטיפולי שיניים למושתלי איברים. אנו קוראים לך לפעול להכללת טיפולים משקמים בסל השירותים, להרחבת תקופת הזכאות לאחר ההשתלה ולהשוואת הזכויות המגיעות לאוכלוסיית המושתלים לאלו הניתנות לחולים אונקולוגיים כפי שמפורט בחוזר מינהל רפואה מס' 59/2003.

 

                שרה וקסלר                                              אבי  אברהם

יו"ר עמותת מושתלי הכבד בישראל                          יו"ר העמותה לקידום

                                                                           ושמירת זכויות חלי הכליות

 

הדפסשלח לחבר